Igape

Galicia Exporta Dixital (2020.2)

Igape lanza a edición de 2020 de Galicia Exporta Dixital. Esta subvención a fondo perdido busca apoiar ás empresas galegas na súa internacionalización dixital. A internacionalización permite á empresa ter presenza en mercados, aceso a clientes, redución dos custos de transacción e publicidade. Estas canles comerciais novas potenciará as actividades Read more…

Red.es, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Liñas de axuda de Red.es

As liñas de axuda de Red.es están enfocados ás PEMES que basean o seu negocio na economía do dato e os contidos dixitais ou a desenrolar solucións en intelixencia artificial e novas tecnoloxías habilitadoras e unha última liña, apoiando ás startups innovadoras. As axudas de Red.es Red.es, no marco do Read more…

Logotipo da axencia de innovación GAIN

Liñas de axuda de Gain

Gain ten abertas unhas serie de liñas de axuda para as empresas con forte carácter innovador para este ano 2020. Quen é Gain. Gain é a Axencia Galega de Innovación. É unha axencia pública autonómica con personalidade xurídica propia adscrita á Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Read more…

Igape

Cheques Dixitalización COVID-19 do IGAPE

Cos Cheques Dixitalización COVID-19, Igape busca financiar proxectos de dixitalización  para adaptar os seus procesos á nova situación. Sectores coma a hostalaría, o Turismo, o comercio ou entidades intermedias poden precisar de novo equipo ou software para adaptarse ós novos modos de traballo provocado polo COVID-19.  Quen se pode beneficiar Os Read more…

Logos de Gain, Amtega e Igape, axencias da Xunta de Galicia

Liña de axuda Re-acciona TIC

A liña de axuda Re-acciona TIC comprende un esquema de servizos para mellorar a competitividade empresarial das PEMES para dotalas dun maior valor engadido e permitir que melloren e incorporen novos coñecementos ás súas estruturas. Re-acciona TIC é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain que xuntan 15 servizos. Read more…