Galicia Exporta Dixital (2020.2)

Published by Luis on

Igape lanza a edición de 2020 de Galicia Exporta Dixital. Esta subvención a fondo perdido busca apoiar ás empresas galegas na súa internacionalización dixital.

A internacionalización permite á empresa ter presenza en mercados, aceso a clientes, redución dos custos de transacción e publicidade. Estas canles comerciais novas potenciará as actividades económicas internacionais e o incremento das exportacións.

A ter en conta que a modalidade de apoio é subvención a fondo perdido en réxime de concorrencia non competitiva.

Igape
Igape, axencia da Xunta de Galicia

O prazo de presentación finaliza el 30/11/2020.

Quen se pode beneficiar

Coa subvención Galicia Exporta edicion 2020 da axencia IGAPE, as PEMES que se poderán beneficiarse destas axudas deben cumplir as seguintes condicións:

  • PEMES con algunha sede ubicada en Galicia
  • Que estén dadas de alta en programas avanzados de Igape de apoio á internacionalización con informe positivo. Tamén poden ser PEMES adicadas ó comercio retallista, aínda que non estén dadas de alta en programas avanzados de apoio á internacionalización.
  • Estén ó día coa Facenda Pública estatal, , coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social.

Máis información

Aquí poderá consultar máis información sobre o procedemento de IGAPE, ou se o prefire tamén pode contactar con nós aquí.