Talento Sénior 2020 da axencia Gain

Talento Sénior

Gain lanza o programa Talento Sénior 2020 que ten por obxectivo a contratación de persoal de alta cualificación, con máis de 5 anos de experiencia profesional, e por un período mínimo de 3 anos. Os incentivos son do 40%-60% da contratación en función da retribución bruta do persoal. O orzamento Read more…